icon lv 16x16 pdf button 1. Vorsitzender  
icon ipo 16x16 pdf button LRO - Leistungsrichterobmann inkl. Statistik
icon ipo 16x16 pdf button OfG - Obfrau für Gebrauchshundsport  
icon ths 16x16 pdf button OfT - Obmann für Turnierhundsport inkl. Statistik
icon agi 16x16 pdf button OfA - Obfrau für Agility inkl. Statistik
icon ipo 16x16 pdf button OfO - Obfrau für Obedience  
icon jug 16x16 pdf button OfJ - Obfrau für Jugend  
icon lv 16x16 pdf button OfÖ - Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit